Dokumendid

Haapsalu Vanalinna Lasteaedade dokumendiregister

Haapsalu Vanalinna Lasteaedade dokumentatsioon:
Haapsalu Lasteaed Tõrukese õppekava
Haapsalu Lasteaed Päikesejänku õppekava
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad põhimäärus;
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad kodukord;
Haapsalu Vanalinna Lasteaedade tegevuskava 2023-2024;
Haapsalu Vanalinna Lasteaedade arengukava aastateks 2022-2024;
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad – õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord;
Haapsalu Vanalinna Lasteaedade lasteaiaga kohanemise kord;
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad COVID-19 leviku tõkestamise plaan;
Haapsalu Vanalinna Lasteaiad isikuandmete töötlemise kord;
Hädaolukorra lahendamise plaan.

Blanketid:
Ajutine lasteaiakohast loobumine;
Vabastus toidukordadest
Ankeet – laps tuleb lasteaeda.

Haapsalu linna õigusaktid:
Haapsalu linna eeskirjad, korrad ja blanketid
Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedade
Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Riiklikud õigusaktid:
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord
Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Avaliku teabe seadus

Kasulikud lingid:
Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus
Haapsalu.ee
Haapsalu linna haridusteenuste haldamise süsteem Arno
Rajaleidja, SA INNOVE
Metoodika “Kiusamisest vabaks!”
ELIIS.ee