EESTI ERIOLÜMPIA ÜHENDUSE PROJEKT “KAASAV TERVISLIK ELUVIIS KOOLIDES”

Projekti eesmärk on edendada tervislikke eluviise ja suurendada tervisealaseid teadmisi eelkõige laste seas ja keskendudes koolikeskkonnale, et nad saaksid tervisliku eluviisi harjumused kogu eluks.

Projekti raames töötatakse välja ettepanekud tervisealaste teadmiste ja tervislike eluviiside tõhusaks omandamiseks, sealhulgas toitumine, regulaarne tervist tugevdav kehaline aktiivsus ja vaimne tervis koolides.

Projekti kaasatakse kogukonna tervishoiuteenused, perekonnad, kohalikud haridusasutused ja muud organisatsioonid toetamaks kaasavat ja tervislikku koolikeskkonda.

Projekti raames arendatakse, luuakse ja rakendatakse juhised ja kaasavad õppematerjalid õpetajatele, mida saab integreerida erinevates õppetundides, samuti materjalid IP-ga ja partnerõpilastele, noortejuhtidele ja teistele osalejatele, kelle eesmärk on edendada tervislikku elustiili, tervislikku toitumist ja tervise parandamist läbi kehalise aktiivsuse.

Töötatakse välja ja trükitakse flaierid ja voldikud, sealhulgas projekti juurutamise tööriistakomplektid ning “Fit 5” materjalid. Materjalid koostatakse nii, et need on lihtsad lugeda ja IP- ga inimesele arusaadavad.