Projekt “Restart meeskonnatöös”

Projekti põhitegevuseks on kahepäevane meeskonnakoolitus. Koolitus aitab meeskonnal positiivset, avatud ja koostööle orienteeritud organisatsioonikultuuri kujundama hakata, kolleegidel üksteisele meeskonnas lähemale jõuda, vastastikust usaldust suurendada ja tekitab soovi meeskonna ühisesse eesmärki rohkem panustada. Koolitus toimub väljaspool tööaega ja tööruume, mis võimaldab koolitusel osaleda kogu personalil.

Projekti eesmärk:
Koolitusel osalejad teavad professionaalse suhtlemise põhimõtteid ja oskusi lasteaia meeskonna koostöös ning teadvustavad enda rolli, vastutust, ülesandeid ja mõju lasteaia meeskonnatööle. Koolituse käigus luuakse koostöise õppimise põhimõtetel edasine meeskonnatöö strateegia, mis toetab ühtsustunde ja positiivse sotsiaalse keskkonna kujunemist ning lapsest lähtuva õpikäsituse rakendamise organisatsioonis.

Koolituse tulemusena:
… teadvustab osaleja meeskonna koostöö olulisust, oma rolli, ülesandeid ja vastutust meeskonnatöös, teab professionaalse suhtlemise põhimõtteid ja oskusi;
… teadvustab osaleja enda kui suhtleja mõju positiivse sotsiaalse keskkonna kujunemisele meeskonnas, osaleb ühiste eesmärkide püstitamisel ja tegevuskava loomisel;
… kogeb koostöise õppimise olulisust ja positiivset mõju meeskonnatööle;
… kasvab meeskonnas usaldus, avatus ja emotsionaalne turvalisus, mis lihtsustab suhtlemist ja koostööd.

Meeskonda koolitab MTÜ Hoolingu superviisorid ja koolitajad Ilona Sillak ja Maili Liinev.

Projekt sai rahastuse 4916,20 euro ulatuses.