Varajane märkamine koolieelses eas

Projekti eesmärk oli Haapsalu Vanalinna Lasteaedade laste psühhosotsiaalse keskkonna turvalisemaks muutmine, toetades õpetajaid metoodiliste nippidega, kuidas ja milliste tõenduspõhiste abivahendite abil ennetada ning vähendada käitumisprobleeme lasteaias.

Projekti tegevuseks oli koolituse läbiviimine lasteasutuses. Koolituse “Varajane märkamine koolieelses eas” käigus läbiti järgnevad teemad: 
Eneseregulatsioonioskuste kujundamine lasteaias;
Erivajadusega ja/või keerulise käitumisega laps rühmas.

Koolitust toetas Sihtasutus Läänemaa 1200 EUR.