ERASMUS+

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Erasmus+ võimaldab Haapsalu Vanalinna Lasteaial tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise, organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.

2021. aasta jaanuaris algas meie kaheaastane rahvusvaheline Eramus+ õpirände projekt “Õpime õues!”

Õuesõppe mudel on erinevates maades erinev. Soovime luua uusi ja pikaajalisi sõprussidemeid rahvusvahelisel tasandil. Projekti raames teeme koostööd Leedu, Hispaania, Prantsusmaa ja Taani kolleegidega. Soovime jagada kogemusi ja hea praktika näiteid õues õppimise võimalustest ning kohandada parimaid ideid oma lasteaia jaoks. Jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis vastava kolleegi igapäevatööd, saavad meie õpetajad praktilisi õppimiskogemusi, mida oma edaspidises töös rakendada. „Let`s learn outside!“ on meie lasteaia esimene rahvusvaheline projekt, mis on suunatud õpetajatele. Projekt kestab kaks aastat ning selle põhieesmärk on saada teadmisi, kuidas toimub õuesõpe ning kuidas seda viiakse läbi teistes Euroopa riikides. Antud projekt võimaldab lasteaiaõpetajatel jagada professionaalseid teadmisi õuesõppe valdkonnas ning saada võimalus tutvuda teises kultuuris töötavate õpetajate tööga selles valdkonnas.