Teated

Algab esimestesse klassidesse avalduste vastuvõtmine

Alates 1. märtsist kuni 31. märtsini võtab Haapsalu Linnavalitsus koolimineku taotlusi vastu Arno keskkonnas (https://piksel.ee/arno/haapsalu/) või paberkandjal linnavalitsuses (Posti 34).
Haridusosakond vaatab esitatud taotlused läbi ja määrab kooli (üldjuhul arvestades lapsevanema soovi). Kui ühte kooli astumiseks on esitatud rohkem taotlusi kui selles koolis on kohti, tagatakse ühe pere lastele võimalus õppida samas koolis.
Lapsevanem saab kooli määramise info e-posti aadressile läbi Arno keskkonna.
Vaata ka allpool juhendit esimesse klassi astumise avalduse täitmise kohta.

JUHEND esimesse klassi astumise avalduse täitmine keskkonnas ARNO
https://piksel.ee/arno/haapsalu/
Lapsevanema sammud:

 1. Logige Arnosse. Arnosse saab logida vaid turvalist viisi pidi kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart
  IDga. Kui logite Arnosse esimest korda, siis küsitakse Teie käest ka meiliaadressi ning
  telefoninumbrit.
 2. Sisse logituna näete avalehel endaga seotud lapsi.
 3. Selleks, et esitada “Koolimineku” taotlus, valige kindlasti õige õppeaasta (septembrist algav
  ehk 2024/2025).
 4. Avage “Koolimineku” taotluse vorm vajutades antud nupule. Taotluse vormil valige soovitud
  kool (tegu on rippmenüüga). Võite kirjutada juurde ka soovi korral lisainfo (lisainfot näeb
  linnaametnik). Vajadusel lisage taotlusele dokumendid ning vajutage nuppu “Esita taotlus” –
  nüüd on taotlus jõudnud linnaametniku kätte.
 5. Pärast koolimineku taotluse esitamisperioodi (aprillis) jagab linnaametnik kohad. Kui kohad
  on välja jagatud, siis teavitatakse Teid sellest e-kirja teel.
 6. Selleks, et saada teada pakutud koolikoht, palun logige uuesti Arnosse, kuna nüüd tuleb
  vanemal teha veel üks samm.
 7. Pakutud koolikohta näete õppeaasta 2024/2025 all “Minu lapsed” tabelist konkreetse lapse
  nime juures. Lapse juures on toodud kooli nimi, kuhu Te pakkumise saite ning Staatus:
  “Märkimata”.
 8. Kui olete rahul pakutud kohaga:

8.1 Vajutage nuppu “Kinnita koolikoht”, Teilt küsitakse veel korra üle, kas olete kindel. Kui
olete kinnitanud koolikoha, siis konkreetse lapse nime alla tekib ka lapsevanema kinnituse
andmise kuupäev (staatus jääb veel märkimata).
8.2. Seejärel tuleb esitada „Haapsalu linna põhikooli vastuvõtu taotlus”. NB! Seda peavad
täitma kõik – ka siis, kui laps läheb algkooli (tegemist ei ole kooli nimega). Täitke ka antud
taotlus (siin saate valida kooli). Lapse koolivalmiduskaart tuleb automaatselt taotlusele
kaasa, kui vanem märgib lahtri „Olen nõus, et minu lapse koolivalmiduskaart küsitakse
infosüsteemist ELIIS (e-lasteaed)“. Kõige lõpus vajutage nuppu “Esita taotlus”. Nüüd jõuab
taotlus konkreetsesse kooli.
8.3. Kool kinnitab taotluse ning Teid teavitatakse sellest jällegi meili teel. Nüüd, kui
kontrollida Arnos lapse staatuse seisu, näete, et laps on staatuses “Kinnitatud”.

 1. Kui Te ei ole rahul pakutud kohaga:
  9.1 Saate loobuda pakutud koolikohast vajutades nupule “Loobu koolikohast”. Avaneb
  taotluse vorm, kus tuleb rippmenüüst valida loobumise põhjus ning soovi korral märkuste
  lahtris täpsustada loobumise põhjust. NB! tegu on täielikult kohast loobumisega. Kui olete
  antud taotluse esitanud ja soovite ikkagi kohta linna koolis, tuleb uus koolimineku taotlus
  esitada.
  9.2 Nupp “Lapse ümbertõstmine” – antud taotlusega saate anda linnale märku, et pakutud
  koht teile siiski ei sobi ja linnaametnik vaatab teie taotluse veelkord üle.

Kristi Erkmann
Tel 5770 4133
kristi.erkmann@haapsalulv.ee.


Lapsevanema osalustasu alates 01.01.2024

Vastavalt volikogu otsusele, lapsevanema osalustasu muutub iga kalendriaasta alguses võttes aluseks eelneva kalendriaasta alampalgamäära ja sellest 6%.
Seega on alates 01.01 2024 lapsevanema osalustasu 43.50 (725st 6%) + söögiraha.