KIK- KESKKONNATEADLIKKUSE PROJEKT

Eesti Vabaõhumuuseumi kevadine aiatund 2021

Kuidas ja milleks kasutada labidat, harki, kõblast ja reha? Milline on kapsa või porgandi seeme? Missugused taimed aias kasvavad ja milleks neid kasutatakse? Saad ise peenart teha ning seemne mulda pista, et sellest endale päris oma taim kasvatada.

Projekti maksumus on 528€ ja seda rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti metsloomad 2022

Tegevus: Pärnu Pernova Hariduskeskuse külastus

Projekti eesmärk: Laps õpib tundma Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid-kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida sööb. Laps õpib tundma erinevaid metsloomi erinevate meelte abil-vaadeldakse topiseid, uuritakse metsloomade sarvi, paitatakse erinevate loomade karvastikku, kuulatakse loomade hääli ning vaadeldakse loomade pesi.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 500€ ulatuses.