Õpiränne Taani

Õpirände esitlus nähtav siin.

Erasmus+ projekti raames toimub kahe aasta jooksul Haapsalu Vanalinna Lasteaedadel kokku 4 õpirännet erinevate riikide koolieelsetesse lasteasutustesse. Tänaseks on toimunud 3 õpirännet, kus  meie töötajad on saanud olla erinevate Euroopa riikide lasteaedades töövarjudeks. 

Esimene õpiränne toimus 20-26.september 2021. Õpetaja Kristiin ja diretori kt Merily külastasid Taani, Ringstedi omavalitsuses asuvat õuelasteaeda Bøgelyskovbørnehave. Tegemist oli eheda õuelasteaiaga, kus lapsed viibivad kogu päeva vältel värskes õhus, kas lasteaia piiritlemata õuealal või lähedal asuvas metsas. Lasteaia siseruume kasutati vaid hügieenitoimingute sooritamiseks (riiete vahetamine, tualeti kasutamine).

Lasteaia õuealale oli tekitatud erinevaid mängukeskkondi, kus kasutati erineva struktuuriga materjale (kivid, liiv, multš). Lisaks oli mängimiseks erinevaid õuemänguvahendeid. Lasteaial oli oma lõkkeplats ja metsa ääres onn lõunauinaku tegemiseks. Väga uhke oli selle lasteaia rattaplats, kus oli erinevaid rattaid, autosid ja tasakaaluliikureid lastele igapäevaseks kasutamiseks. Kõik töötajad olid varustatud kvaliteetsete ilmastikule vastavate riietega.

Vastavalt aastaaegade vaheldumisele muutuvad õuealasteaia igapäevased tegevused vabas õhus. Soojal ajal on täiskasvanu juhitud tegevusi vähe ja eelistatakse laste omaalgatust. Külmal ajal täiskasvanu juhitud tegevuste osakaal kasvab, nt mängitakse liikumismänge.

Iga argipäeva hommik va. reede algas matkaga metsa. Kõik lapsed, kes tahtsid matkal osaleda, pidid lasteaeda jõudma hiljemalt kell 9.00. Metsas mängiti, avastati loodust, ehitati onni ja peeti pikniku.  

Tänu Ringstedi haridusnõunik Gitte Løvgren’le õnnestus meie töötajatel saada põhjalik ülevaade Taani haridussüsteemist ning külastada kohalikku linnavalitsust. Lisaks organiseeris haridusnõunik külastused 2 kohalikku lasteaeda. Külastati lasteaeda Børnehuset Tinsoldaten , mis on avatud 24h ööpäevas. Taolisi lasteaedasid on Taanis kokku 5. Lisaks käidi erivajadustega laste lasteaias Børnehuset Solstrålen.

EESTITAANI
Lasteaed avatud 12h (7.00-19.00).Lasteaed avatud 6.30-17.00 (10,5h), reedeti 6.30-16.00.
Lasteaeda saab koha 1,5 aastaselt.Lasteaeda saab koha juba 10 kuuselt.
Laps tuuakse lasteaeda enne hommikusööki ( u. 8.30) ja lapse päeva pikkus lasteaias on u. 9h.Lapsevanem võib igal ajal lapse tuua ja lasteaiast viia (n tuleb laps 1h mängima).
Süüakse 3x päevas tasakaalustatud toitu.Lapsel on kaasas oma toidukarp. 1x päevas pakutakse lasteaia poolt terviseampsu.
Täiskasvanu planeeritud, organiseeritud tegevused laste arendamiseks.Täiskasvanu planeeritud, organiseeritud tegevus minimaalne (5-10 min). Eelistatakse laste vabamängu.
Planeeritud liikumis-ja muusikategevused vastava ettevalmistusega õpetajatega.Eraldi muusika- ja liikumistegevusi ei toimu.
Lastel puhkeaeg kuni 3a. kohustuslik, vanematel lastel puhkeaeg või vaikne tegevus.Lapsele võimaldatakse puhkeaeg vaid lapsevanema soovil, lapse vanuses pole siinkohal oluline.
Koostatakse nädalaplaan, täidetakse päevikut.Koostatakse aastaplaan, 1x kuus toimub koosolek, kus analüüsitakse oma tegevust. Päevikut ei ole.