Kultuuriministeerium

1. Lõõtspill Tõrukese maja igapäeva ellu, 2021

Lõõtspilli soetamist Tõrukese majja toetas Kultuuriministeerium, summas 504 €.

2. Folgipidu “Õnn tuli meie õuele”, 2021

Projekti eesmärk oli pärimuskultuuri väärtustamine kogukonnas läbi lapsi kaasavate tegevuste (rahvalaul, rahvatants, pillimäng, pärimuslikud
laulumängud, lihtsa pärimusliku pilli valmistamine, paela punumine, rahvustoitudega tutvumine ja maitsmine).

Folgipeo korraldamist toetas Kultuuriministeerium summas 1000 €.